EN | VI

Quy hoạch chi tiết xây dựng ( Khu chức năng) tỷ lệ 1/500