QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ( Khu chức năng) tỷ lệ 1/500

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Giang Minh 2

                           

104.075,9 m2           2019

Vị trí:

Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Giang Minh

Quyết định phê duyệt:

Quyết định số 5316/QĐ-UBND ngày 23/08/2019

Mô tả dự án 

  • Tính chất:

Khu vực quy hoạch có tính chất Là nhà máy sản xuất đồ gỗ gia dụng xuất khẩu. với công nghệ hiện đại nâng cao chất lượng sản phẩm và thân thiện mới môi trường, đưa sản phẩm gỗ Việt Nam ra thị trường quốc tế. đồng thời góp phần tăng giá trị quỹ đất khu vực, khai thác sử dụng hiệu quả quỹ đất phát triển công nghiệp trên toàn tỉnh. 

  • Phân khu chức năng:

Chức năng khu vực quy hoạch bao gồm:

+ Đất xây dựng công trình:

  - Công trình nhà máy - kho tàng

  - Công trình hành chính - dịch vụ

  - Công trình hạ tầng kỹ thuật

+ Đất cây xanh.

+ Đất giao thông sân bãi

+ Đất hành lang bảo vệ đường bộ

+ Quy mô sản xuất: 500.000 sản phẩm/năm.

Nhóm thiết kế

  • Chủ nhiệm đồ án:

​+ Ths.KTS Nguyễn Minh Trung

  • Chủ trì đồ án:

+ KTS Lê Huỳnh Thảo Nguyên

  • Tham gia thực hiện:

+ KTS Trương Tiến Đạt

+ KS Huỳnh Văn Huy

+ KS Đoàn Phát Lợi

+ CNMT Đàm Thị Thủy

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Giang Minh 2 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Giang Minh 2 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Giang Minh 2 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Giang Minh 2

Dự án khác

0274 2220771 zalo