EN | VI

Quy hoạch chi tiết xây dựng ( Khu đô thị/ Khu dân cư/ Khu nhà ở) tỷ lệ 1/500