QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ( Khu chức năng) tỷ lệ 1/500

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhà máy sản xuất giày xuất khẩu

                           

169.823,3 m²            2019

Vị trí:

Khu công nghiệp Rạch Bắp, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư:

Công ty cổ phần giày Đại Lộc

Mô tả dự án 

Là nhà máy sản xuất, gia công sản xuất giày xuất khẩu.

Tổng sản lượng khoảng 6.400.000 đôi/năm.

Quy mô người lao động: khoảng 3500 người.

Nội dung dự án do công ty A.A.P thực hiện là lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đảm bảo các Quy chuẩn, tiêu chuẩn và yêu cầu bố trí các khu chức năng của chủ đầu tư.

Căn cứ theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”. Áp dụng Bảng 2.4 – Mật độ xây dựng thuần (net-tô) tối đa đối với đất xây dựng nhà máy, kho tàng. Quy mô diện tích lô đất ≥20.000m²,  chiều cao xây dựng công trình ≤ 21,4 m.

  • Mật độ xây dựng thuần (net-to) khu đất: ≤ 45,60%
  • Tỷ lệ đất cây xanh:  ≥ 20%;
  • Tầng cao xây dựng trung bình: 02 tầng;
  • Chiều cao xây dựng công trình tối đa 21,4m;
  • Hệ số sử dụng đất toàn khu: ≤ 1,4 lần.

Nhóm thiết kế

Chủ nhiệm đồ án: Ths.KTS. Nguyễn Minh Trung 
Chủ trì đồ án: KTS. Võ Quốc An

KS. Đoàn Lê Thu Trâm
KTS. Lê Hồ Hoàng Trúc
CNMT Đàm Thị Thủy
KS. Đoàn Phát Lợi

KS. Huỳnh Văn Huy

 

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhà máy sản xuất giày xuất khẩu Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhà máy sản xuất giày xuất khẩu Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhà máy sản xuất giày xuất khẩu Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhà máy sản xuất giày xuất khẩu Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhà máy sản xuất giày xuất khẩu Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhà máy sản xuất giày xuất khẩu Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhà máy sản xuất giày xuất khẩu Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhà máy sản xuất giày xuất khẩu Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhà máy sản xuất giày xuất khẩu

Dự án khác

0274 2220771 zalo