QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ( Khu chức năng) tỷ lệ 1/500

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam)

                           

65.000,0 m2             2021

Vị trí:

Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam)

Quyết định phê duyệt:

Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 02/04/2021

Mô tả dự án 

  • Mục tiêu:

+ Tăng cường đầu tư và quản lý các công trình theo hướng bền vững, góp phần tăng giá trị và sử dụng hiệu quả quỹ đất khu công nghiệp.

+ Khai thác hiệu quả quỹ đất phát triển công nghiệp, là khu vực đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Tân Uyên nói riêng cũng như tỉnh Bình Dương nói chung và nhu cầu của nhà đầu tư.

  • Tính chất:

Là khu nhà máy hoạt động sản xuất nắp lon bằng nhôm, sản xuất lon hai mảnh bằng nhôm, sản xuất nắp lon bằng nhôm cao cấp.

Hoạt động sản xuất:

+ Sản xuất nắp lon bằng nhôm: 600.000.000 cái/năm.

+ Sản xuất lon hai mảnh bằng nhôm: 600.000.000 cái /năm.

+ Sản xuất nắp lon bằng nhôm cao cấp: 1.000.000.000 cái/năm.

Quy mô người lao động: khoảng 300 người.

Nhóm thiết kế

  • Chủ nhiệm đồ án:

​+ Ths.KTS Nguyễn Minh Trung

  • Chủ trì đồ án:

+ KS Huỳnh Văn Huy

  • Tham gia thực hiện:

+ KS Đoàn Lê Thu Trâm

+ KS Đoàn Phát Lợi

+ KS Nguyễn Quốc Hưng

+ KS Vũ Nhật Tân

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam) Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam) Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam) Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam)

Dự án khác

0274 2220771 zalo