Hạ tầng kỹ thuật

Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật là một bộ phận không thể thiếu của đô thị, cung cấp và đảm bảo các dịch vụ hạ tầng thiết yếu cho đô thị như cấp nước, xử lý nước thải hay xử lý chất thải rắn. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và công nghệ, các công trình này cũng không ngừng thay đổi diện mạo kiến trúc: Từ các công trình thường được cho là khô cứng, chỉ mang tính kỹ thuật, dần trở thành các công trình sinh động có tính kiến trúc và thẩm mỹ cao. Đặc biệt là theo các xu hướng kiến trúc xanh, sinh thái hay bền vững, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có thể mang một hình thức kiến trúc hoàn toàn mới và nổi bật như là một điểm nhấn của đô thị.

Dịch vụ khác

0274 2220771 zalo