Đội ngũ nhân sự

ThS.KTS. Nguyễn Minh Trung

ThS.KTS. Nguyễn Minh Trung

Giám đốc điều hành

KTS. Lê Hồ Hoàng Trúc

KTS. Lê Hồ Hoàng Trúc

Phó giám đốc

KS. Huỳnh Văn Huy

KS. Huỳnh Văn Huy

Phó giám đốc

ThS.KTS. Ngô Quang Trung

ThS.KTS. Ngô Quang Trung

Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình

ThS.KS. Nguyễn Thị Ánh Nga

ThS.KS. Nguyễn Thị Ánh Nga

Thạc sĩ Kỹ thuật địa tin học

KTS. Nguyễn Văn Vỹ

KTS. Nguyễn Văn Vỹ

Trưởng phòng kiến trúc

 

KTS. Lê Huỳnh Thảo Nguyên

KTS. Lê Huỳnh Thảo Nguyên

Trưởng phòng quy hoạch

KTS. Trần Vĩnh Trí

KTS. Trần Vĩnh Trí

Kiến trúc sư

KS. Đoàn Phát Lợi

KS. Đoàn Phát Lợi

Kỹ sư hạ tầng

KS. Đàm Thị Thủy

KS. Đàm Thị Thủy

Cử nhân công nghệ môi trường

KTS. Đỗ Văn Phi Hùng

KTS. Đỗ Văn Phi Hùng

Kiến trúc sư quy hoạch vùng và đô thị

Trương Thị Ngọc Quyền

Trương Thị Ngọc Quyền

Kế toán

0274 2220771 zalo