EN | VI

Đội ngũ nhân sự

Ths.KTS. Nguyễn Minh Trung

Ths.KTS. Nguyễn Minh Trung

Giám đốc điều hành

KTS. Lê Hồ Hoàng Trúc

KTS. Lê Hồ Hoàng Trúc

Phó giám đốc

KS. Huỳnh Văn Huy

KS. Huỳnh Văn Huy

Phó giám đốc

KTS. Nguyễn Văn Vỹ

KTS. Nguyễn Văn Vỹ

Trưởng phòng kiến trúc

 

KTS. Lê Huỳnh Thảo Nguyên

KTS. Lê Huỳnh Thảo Nguyên

Trưởng phòng quy hoạch

KTS. Võ Quốc An

KTS. Võ Quốc An

Kiến trúc sư quy hoạch

KTS. Trần Vĩnh Trí

KTS. Trần Vĩnh Trí

Kiến trúc sư

KTS. Nguyễn Khánh Hòa

KTS. Nguyễn Khánh Hòa

Kiến trúc sư

KTS. Võ Thị Yến Thanh

KTS. Võ Thị Yến Thanh

Kiến trúc sư

KTS. Đoàn Ngọc Ân

KTS. Đoàn Ngọc Ân

Kiến trúc sư

KS. Đoàn Phát Lợi

KS. Đoàn Phát Lợi

Kỹ sư hạ tầng

KTS. Đỗ Văn Phi Hùng

KTS. Đỗ Văn Phi Hùng

Kiến trúc sư quy hoạch