Tư vấn địa phương

A.A.P tư vấn cho khách hàng, kiến trúc sư, kỹ sư về các tiêu chuẩn, quy định và quy tắc địa phương để đảm bảo rằng tất cả các công việc thiết kế và thi công được thực hiện phù hợp với yêu cầu của địa phương.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ việt hóa các hồ sơ thiết kế quốc tế (nếu cần) và làm việc với các ban ngành chức năng để xin được tất cả các phê duyệt cần thiết.

Dịch vụ khác

0274 2220771 zalo