QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ( Khu chức năng) tỷ lệ 1/500

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhà xưởng xây sẵn cho thuê - NewCC

                           

59.575,6 m²             2019

Vị trí:

KCN Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư:

Công ty cổ phần đầu tư Tân Can Can

Mô tả dự án 

Là khu nhà xưởng xây sẵn để sử dụng và cho thuê của Công ty cổ phần đầu tư Tân Can Can.

Nội dung chính là thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho toàn bộ diện tích khu quy hoạch nhằm đảm bảo đáp ứng các Quy chuẩn, tiêu chuẩn và yêu cầu bố trí các khu chức năng của chủ đầu tư.

Nhóm thiết kế

Chủ nhiệm đồ án: Ths.KTS. Nguyễn Minh Trung 
Chủ trì đồ án: KTS. 
Lê Hồ Hoàng Trúc
KTS. Võ Quốc An
KTS. Lê Huỳnh Thảo Nguyên
KS. Đoàn Lê Thu Trâm

CNMT Đàm Thị Thủy
KS. Đoàn Phát Lợi

KS. Huỳnh Văn Huy

 

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhà xưởng xây sẵn cho thuê - NewCC Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhà xưởng xây sẵn cho thuê - NewCC Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhà xưởng xây sẵn cho thuê - NewCC Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhà xưởng xây sẵn cho thuê - NewCC Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhà xưởng xây sẵn cho thuê - NewCC Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhà xưởng xây sẵn cho thuê - NewCC Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhà xưởng xây sẵn cho thuê - NewCC Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhà xưởng xây sẵn cho thuê - NewCC Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhà xưởng xây sẵn cho thuê - NewCC

Dự án khác

0274 2220771 zalo