QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ( Khu chức năng) tỷ lệ 1/500

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công ty TNHH A-Pro Technology

                           

76.692,1 m2             2021

Vị trí:

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH A-Pro Technology

Quyết định phê duyệt:

Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 24/05/2021

Mô tả dự án 

  • Mục tiêu:

+ Tăng cường đầu tư và quản lý các công trình theo hướng bền vững, góp phần tăng giá trị và sử dụng hiệu quả quỹ đất khu công nghiệp.

+ Khai thác hiệu quả quỹ đất phát triển công nghiệp, là khu vực đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thủ Dầu Một nói riêng cũng như tỉnh Bình Dương nói chung và nhu cầu của nhà đầu tư.

  • Tính chất:

Là khu nhà máy hoạt động sản xuất, gia công sản xuất xe đạp; sườn xe đạp các loại; linh phụ kiện dùng cho xe máy, xe ô tô, xe đạp; các loại ống và linh kiện phụ tùng bằng kim loại.

Hoạt động sản xuất:

+ Sản xuất xe đạp: 300.000 sản phẩm/năm.

+ Sản xuất sườn xe đạp các loại: 1.000.000 sản phẩm/năm.

+ Sản xuất linh phụ kiện dùng cho xe máy, xe ô tô, xe đạp: 100.000 tấn/năm.

+ Các loại ống bằng kim loại: 50.000 tấn/năm.

+ Linh kiện phụ tùng bằng kim loại 50.000 tấn/năm.

Quy mô người lao động: khoảng 1.900 người.

Nhóm thiết kế

  • Chủ nhiệm đồ án:

​+ Ths.KTS Nguyễn Minh Trung

  • Chủ trì đồ án:

KS Huỳnh Văn Huy

  • Tham gia thực hiện:

+ KTS Lê Nguyễn Quỳnh Phương

+ KS Đoàn Phát Lợi

+ KS Nguyễn Quốc Hưng

+ KS Vũ Nhật Tân

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công ty TNHH A-Pro Technology Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công ty TNHH A-Pro Technology Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công ty TNHH A-Pro Technology Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công ty TNHH A-Pro Technology

Dự án khác

0274 2220771 zalo