QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ( Khu chức năng) tỷ lệ 1/500

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy gạch ngói Việt Đức

                           

93.821,9 m2             2021

Vị trí:

Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai

Quyết định phê duyệt:

Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 09/02/2021

Mô tả dự án 

  • Mục tiêu:

+ Tăng cường đầu tư và quản lý các công trình theo hướng bền vững, góp phần tăng giá trị quỹ đất khu vực;

+ Khai thác hiệu quả quỹ đất sản xuất, mở rộng sản xuất kinh doanh;

+ Tăng cường phủ lắp sản xuất kinh doanh tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

  • Tính chất:

+ Là nhà máy sản xuất gạch ngói, vật liệu chịu lửa, gốm sứ xây dựng.

+ Quy mô sản xuất: 22.000.000 viên ngói/năm.

+ Quy mô người lao động: khoảng 300 người.

Nhóm thiết kế

  • Chủ nhiệm đồ án:

​+ Ths.KTS Nguyễn Minh Trung

  • Chủ trì đồ án:

KTS Lê Hồ Hoàng Trúc

+ KS Huỳnh Văn Huy

  • Tham gia thực hiện:

+ KTS Võ Quốc An

+ KS Đoàn Phát Lợi

+ KS Nguyễn Quốc Hưng

+ KS Vũ Nhật Tân

 

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy gạch ngói Việt Đức Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy gạch ngói Việt Đức Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy gạch ngói Việt Đức Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy gạch ngói Việt Đức

Dự án khác

0274 2220771 zalo