QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000

Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) xã Phú An đến năm 2040

                           

1.975,91 ha              2022

Vị trí:

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch:

Phòng Quản lý đô thị thị xã Bến Cát

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch:

Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát

Quyết định phê duyệt:

Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 15/07/2022

Mô tả dự án 

  • Mục tiêu:

Triển khai cụ thể hóa mục tiêu của Quy hoạch chung đô thị Bến Cát và đáp ứng một số mục tiêu cụ thể sau:

+ Triển khai cụ thể hóa các định hướng của Quy hoạch chung; Xây dựng hoàn chỉnh đảm bảo các tiêu chí đô thị loại II phù hợp với Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Dương; Cập nhật các định hướng của Quy hoạch ngành;

+ Khai thác hiệu quả về sử dụng đất dọc các trục hành lang kinh tế, cảnh quan khu vực ven sông Sài Gòn và sông Thị Tính; Đảm bảo chỉ tiêu về hạ tầng xã hội thông qua việc tính toán, dự báo về quy mô, bổ sung và bố trí các khu chức năng; Đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữa các khu hiện hữu với các khu phát triển mới; Tổ chức không gian hợp lý, đồng bộ, có điểm nhấn;

+ Làm cơ sở quản lý xây dựng, trật tự đô thị đặc biệt là ở các khu vực phát triển đô thị; Phân đợt - phân kỳ đầu tư xây dựng hợp lý để khai thác hiệu quả các khu vực phát triển mới.

  • Tính chất, chức năng:

Trong định hướng của đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát, xã Phú An thuộc khu đô thị số 6, là khu đô thị cảng - dịch vụ với chức năng là đô thị cảng kết hợp dịch vụ, nông nghiệp đô thị kết hợp du lịch ở phía Tây Nam của thị xã. Do đó tính chất của Phú An là khu đô thị sinh thái - dịch vụ trong đó tập trung phát triển dịch vụ trên nền nông nghiệp đô thị và du lịch khu vực ven sông Sài Gòn.

  • Yêu cầu phát triển đô thị:

Đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển đô thị được nêu trong đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040, điều chỉnh Quy hoạch phân khu xã Phú An cần tuân thủ các yêu cầu sau đây:

+ Điều chỉnh thống nhất, đồng bộ mạng lưới giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở định hướng của đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát đã được duyệt.

+ Định hướng quy hoạch, phát triển xã Phú An phải đảm bảo cho đô thị Bến Cát phát triển theo đúng các giai đoạn nâng cấp đô thị đã xác định trong đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung, cụ thể là:

Giai đoạn từ nay đến năm 2040: Lộ trình nâng cấp đô thị như sau:

  - Giai đoạn từ nay đến năm 2030: Nông thôn mới kiểu mẫu, làng thông minh (xã Phú An mới đạt nông thôn mới nâng cao năm 2021, năm 2022 sẽ tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu và làng thông minh).

  - Giai đoạn từ 2031-2040: nâng xã Phú An lên phường.

Nhóm thiết kế

  • Chủ nhiệm đồ án:

​+ Ths.KTS Nguyễn Minh Trung

  • Chủ trì đồ án:

+ Lê Huỳnh Thảo Nguyên

+ KS Huỳnh Văn Huy

  • Tham gia thực hiện:

KTS Đỗ Văn Phi Hùng

+ KS Đoàn Lê Thu Trâm

+ KS Đoàn Phát Lợi

+ KS Nguyễn Quốc Hưng

+ KS Vũ Nhật Tân

+ KS Văn Hoài Trung

+ KS Đặng Quốc Quý

Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) xã Phú An đến năm 2040 Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) xã Phú An đến năm 2040 Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) xã Phú An đến năm 2040

Dự án khác

0274 2220771 zalo