QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000

Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) xã An Điền đến năm 2040

                           

3.121,64 ha              2022

Vị trí:

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch:

Phòng Quản lý đô thị thị xã Bến Cát

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch:

Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát

Quyết định phê duyệt:

Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 15/07/2022

Mô tả dự án 

  • Mục tiêu:

Triển khai cụ thể hóa mục tiêu của Quy hoạch chung đô thị Bến Cát và đáp ứng một số mục tiêu cụ thể sau:

+ Triển khai cụ thể hóa các định hướng của Quy hoạch chung; Xây dựng hoàn chỉnh đảm bảo các tiêu chí đô thị loại II phù hợp với Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Dương; Cập nhật các định hướng của Quy hoạch ngành;

+ Khai thác hiệu quả về sử dụng đất dọc các trục hành lang kinh tế chính và cảnh quan khu vực ven sông Sài Gòn; Đảm bảo chỉ tiêu về hạ tầng xã hội thông qua việc tính toán, dự báo về quy mô, bổ sung và bố trí các khu chức năng; Đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữa các khu hiện hữu với các khu phát triển mới; Tổ chức không gian hợp lý, đồng bộ, có điểm nhấn;

+ Làm cơ sở quản lý xây dựng, trật tự đô thị đặc biệt là ở các khu vực phát triển đô thị; Phân đợt - phân kỳ đầu tư xây dựng hợp lý để khai thác hiệu quả quỹ đất dọc trục chính và khu vực ven song.

  • Tính chất, chức năng:

Xã An Điền là một đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa giới hành chính của thị xã Bến Cát được định hướng phát triển thành phường trong đô thị. Trong định hướng của Quy hoạch chung đô thị Bến Cát, An Điền thuộc khu đô thị số 5 là khu đô thị công nghiệp - dịch vụ với chức năng là đô thị công nghiệp, dịch vụ ở Phía Tây và khu đô thị số 6 là khu đô thị cảng - dịch vụ với chức năng là đô thị cảng kết hợp dịch vụ, nông nghiệp đô thị kết hợp du lịch ở phía Tây Nam của thị xã. Do đó tính chất của An Điền là khu đô thị công nghiệp - dịch vụ trong đó tập trung vào phát triển các khu công nghiệp tập trung, khu dịch vụ công nghiệp, dịch vụ logistics và các dịch vụ thương mại hỗ trợ cho phát triển công nghiệp.

  • Yêu cầu phát triển đô thị:

Đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển đô thị được nêu trong đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040, Quy hoạch phân khu xã An Điền cần tuân thủ các yêu cầu sau đây:

+ Điều chỉnh thống nhất, đồng bộ mạng lưới giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở định hướng của đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát đã được duyệt.

+ Định hướng quy hoạch, phát triển xã An Điền phải đảm bảo cho đô thị Bến Cát phát triển theo đúng các giai đoạn nâng cấp đô thị đã xác định trong đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung, cụ thể là:

Giai đoạn từ nay đến năm 2030: Lộ trình nâng cấp đô thị như sau:

  - Giai đoạn từ nay đến năm 2025: Thị xã Bến Cát ưu tiên nâng cấp 2 xã An Tây, An Điền thành phường; Phấn đấu phát triển thị xã Bến Cát đạt tiêu chí đô thị loại II.

  - Giai đoạn 2026 - 2030: Phấn đấu xây dựng hoàn chỉnh tiêu chí đô thị loại II.

  - Giai đoạn 2031 - 2040: Đạt tiêu chí đô thị loại II, hướng đến đô thị hiện đại, văn minh, sạch đẹp, thân thiện với môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Nhóm thiết kế

  • Chủ nhiệm đồ án:

​+ Ths.KTS Nguyễn Minh Trung

  • Chủ trì đồ án:

+ Lê Huỳnh Thảo Nguyên

+ KS Huỳnh Văn Huy

  • Tham gia thực hiện:

+ KTS Đỗ Văn Phi Hùng

+ KS Đoàn Lê Thu Trâm

+ KS Đoàn Phát Lợi

+ KS Nguyễn Quốc Hưng

+ KS Vũ Nhật Tân

+ KS Văn Hoài Trung

+ KS Đặng Quốc Quý

Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) xã An Điền đến năm 2040 Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) xã An Điền đến năm 2040 Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) xã An Điền đến năm 2040

Dự án khác

0274 2220771 zalo