EN | VI

Quy hoạch chi tiết xây dựng ( Khu đô thị/ Khu dân cư/ Khu nhà ở) tỷ lệ 1/500

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt

                           

169.823,3 m²            2019

Vị trí:

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt

Mô tả dự án 

Nội dung dự án do công ty A.A.P thực hiện là Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở thương mại Phúc Đạt, không điều chỉnh tính chất nên tính chất khu nhà ở thương mại của dự án.

Cập nhật các tuyến giao thông đối ngoại theo quy hoạch phân khu phường Tân Hiệp, bao gồm:

  • Đường ĐT.747B: giữ nguyên hướng tuyến như hiện trạng, có lộ giới là 42m.
  • Đường N14: có lộ giới là 17m.

Cập nhật diện tích các thửa đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điều chỉnh giảm quy mô trạm biến thế giảm từ 548m² còn 61,2m². Diện tích còn lại chuyển thành đất thương mại dịch vụ và đất giao thông nội bộ.

Cập nhật và bổ sung chỉ tiêu 02 khu đất nhà ở xã hội.

Điều chỉnh tăng tầng cao các dãy nhà lô A và lô B từ 04 tầng thành 06 tầng.

Điều chỉnh chức năng của khu đất xây dựng trung tâm chăm sóc sức khỏe thành chức năng đất ở hỗn hợp.

Bố trí thêm cây xanh tại lô đất ở hỗn hợp.

Điều chỉnh đường nội bộ tại mặt đường ĐT.747B.

Điều chỉnh gộp hai thửa đất ở tại khu A ở vị trí giáp lô đất TMDV

Nhóm thiết kế

Chủ nhiệm đồ án: Ths.KTS. Nguyễn Minh Trung 
Chủ trì đồ án: KTS. Lê Huỳnh Thảo Nguyên

KS. Đoàn Lê Thu Trâm
KTS. Lê Hồ Hoàng Trúc
CNMT Đàm Thị Thủy
KS. Đoàn Phát Lợi

KS. Huỳnh Văn Huy
KS. Nguyễn Quốc Hưng
KS. Vũ Nhật Tân

 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt

Dự án khác