EN | VI

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu tái định cư Khu phố 9

                           

141.077 m²              2019

Vị trí:

Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư:

Phòng Quản lý đô thị huyện Phú Giáo

Mô tả dự án 

Dự án là khu dân cư phục vụ nhu cầu tái định cư cho các hộ dân thuộc các dự án phát triển đô thị của huyện Phú Giáo có quy mô khoảng 390 căn nhà liên kế đáp ứng cho 1.560 người. Ngoài ra, trong dư án còn có các công trình dịch vụ phục vụ cho đô thị như: công trình thương mại dịch vụ, trường mầm non, trường trung học cơ sở và các cây xanh vườn hoa, góp phần tạo bộ mặt khang trang cho khu vực nói riêng và cho đô thị Phước Vĩnh nói chung.

Nội dung dự án do công ty A.A.P thực hiện là lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đảm bảo các Quy chuẩn, tiêu chuẩn và yêu cầu bố trí các khu chức năng của chủ đầu tư.

Nhóm thiết kế

Chủ nhiệm đồ án: Ths.KTS. Nguyễn Minh Trung 
Chủ trì đồ án: 
KTS. Lê Hồ Hoàng Trúc
KTS. Đỗ Văn Phi Hùng
KTS. Nguyễn Thị Vương Kỳ
KS. Đoàn Lê Thu Trâm

CNMT Đàm Thị Thủy
KS. Đoàn Phát Lợi

KS. Huỳnh Văn Huy
KS. Nguyễn Quốc Hưng

 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu tái định cư Khu phố 9 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu tái định cư Khu phố 9 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu tái định cư Khu phố 9 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu tái định cư Khu phố 9 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu tái định cư Khu phố 9 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu tái định cư Khu phố 9 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu tái định cư Khu phố 9 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu tái định cư Khu phố 9 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu tái định cư Khu phố 9 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu tái định cư Khu phố 9 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu tái định cư Khu phố 9 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu tái định cư Khu phố 9 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu tái định cư Khu phố 9 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu tái định cư Khu phố 9 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu tái định cư Khu phố 9 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu tái định cư Khu phố 9 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu tái định cư Khu phố 9 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu tái định cư Khu phố 9 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu tái định cư Khu phố 9

Dự án khác