EN | VI

Quy hoạch chung - Quy hoạch vùng

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040

                           

23.435,4 ha            2020

Vị trí:

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch:

Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát

 

Mô tả dự án 

Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Bến Cát tới năm 2030, tầm nhìn năm 2050 được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 13/07/2012. Sau khi chia tách ranh hành chính với huyện Bàu Bàng, thành lập thị xã Bến Cát vào năm 2014, thị xã đã và đang được đầu tư xây dựng, quản lý theo quy hoạch được duyệt. Quy hoạch phân khu các phường, quy hoạch nông thôn mới các xã đã triển khai thực hiện và được phê duyệt góp phần cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung và phủ kín quy hoạch trên địa bàn thị xã.

Tuy nhiên, sau quá trình triển khai thực hiện đầu tư và quản lý hoạt động xây dựng theo đồ án quy hoạch chung, có thể cần nhìn nhận đồ án đã bộc lộ một số hạn chế. Trong đó phần lớn đến từ các hoạt động kinh tế, xã hội có nhiều biến động dẫn đến một số nội dung trong đồ án không còn phù hợp với thực tế, một số nội dung khác khó triển khai vào đồ án quy hoạch phân khu của các phường. Quy hoạch kinh tế xã hội thị xã Bến Cát được phê duyệt đã làm thay đổi một số định hướng về kinh tế xã hội của thị xã, các điều chỉnh trong quy hoạch giao thông cấp vùng, cấp tỉnh, cũng như việc điều chỉnh một số đồ án quy hoạch ngành của tỉnh đã ảnh hưởng tới định hướng phát triển không gian của quy hoạch chung. Cụ thể như:

 

  • Bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của tỉnh, với các định hướng lớn của vùng và quốc gia có nhiều thay đổi đã xuất hiện nhiều yếu tố động lực mới tác động đến sự phát triển của thị xã Bến Cát, cụ thể là:  
  • Quy hoạch vùng thành phố Hồ Chí Minh đã được điều chỉnh, theo đó một số huyện thị của tỉnh Bình Dương được đưa vào khu trung tâm đô thị của vùng, trong đó có thị xã Bến Cát.
  • Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và bổ sung quy hoạch đến năm 2025;
  • Các xu hướng mới về phát triển đô thị như: đô thị xanh, đô thị thông minh (theo Chiến lược phát triển kinh tế xanh của Chính phủ), biến động về điều kiện khí hậu, địa chất, thuỷ văn…

 

Theo QHC năm 2012, dự báo quy mô dân số đô thị Bến Cát đến năm 2020 là khoảng 250.000 người; đến năm 2030 khoảng 450.000 - 500.000 người. Thực tế dân số thị xã đến cuối 2018 đã là khoảng 269.988 người. Như vậy, sai số dự báo quy mô dân số trong QHC năm 2012 tương đối cao. Do đó, cần phải dự báo lại quy mô dân số tương ứng với tình hình thực tế của địa phương. Trên cơ sở đó, tính toán lại quỹ đất phát triển và các chỉ tiêu kinh tế hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phù hợp, tránh gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Địa bàn thị xã Bến Cát đã và đang thu hút nhiều dự án đầu tư trên lĩnh vực nhà ở, dịch vụ thương mại, logistic… Đây là những cơ hội mới tạo thêm động lực phát triển đô thị. Điều này đòi hỏi phải điều chỉnh lại chức năng một số khu vực như: thay đổi tính chất và quy mô diện tích tại khu vực dọc đường Vành đai 4, các dự án phát triển dân cư trên địa bàn, ...

Để đảm bảo tính khả thi của đồ án quy hoạch, tạo sự đồng bộ thống nhất giữa các quy hoạch và các dự án làm cơ sở cân đối, tính toán lộ trình triển khai cụ thể cho từng giai đoạn; UBND tỉnh đã có chủ trương Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bến Cát với sự điều chỉnh thích ứng về tổ chức không gian các khu chức năng mới. Từ đó, xây dựng chiến lược phát triển toàn diện cho lâu dài, có kế hoạch khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lực, khai thác tài nguyên và hạ tầng kỹ thuật, tạo động lực mới cho sự phát triển đến năm 2040.

Nhóm thiết kế

Chủ nhiệm đồ án: Ths.KTS. Nguyễn Minh Trung 
Chủ trì đồ án: 
KTS. Lê Huỳnh Thảo Nguyên
KTS. Đỗ Văn Phi Hùng
KS. Đoàn Lê Thu Trâm
KTS. Võ Quốc An

KTS. Lê Hồ Hoàng Trúc
KTS. Nguyễn Thị Minh Trang

KS. Huỳnh Văn Huy
KS. Đoàn Phát Lợi
KS. Nguyễn Quốc Hưng
KS. Vũ Nhật Tân
CNMT. Đàm Thị Thủy

 

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040

Dự án khác