Tin tức xây dựng

Bình Dương xem xét các chính sách hỗ trợ, tiêu chí di dời các doanh nghiệp

 

Sáng 25-10, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án “Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương” (gọi tắt là BCĐ).

Theo báo cáo của Sở Công Thương, kế hoạch di dời và tiến độ sẽ gồm 04 phân đoạn. Cụ thể, từ tháng 01/2022- 12/2023, thực hiện các công tác chuẩn bị của tỉnh để triển khai Đề án. Tổ chức vận động doanh nghiệp, thông tin tuyên truyền về nội dung của Đề án; xây dựng tiêu chí di dời, chính sách di dời để triển khai tổ chức thực hiện Đề án. Từ tháng 10/2023 - 12/2023, thông báo cho các doanh nghiệp có nhu cầu và tự nguyện đăng ký để lập danh sách thực hiện thí điểm việc chuyển đổi công năng, di dời vào các khu, cụm công nghiệp làm cơ sở để xem xét tổ chức triển khai thực hiện theo Đề án.

 

Ông Nguyễn Thanh Toàn – Giám đốc Sở Công Thương báo cáo các dự thảo quy định

Từ tháng 01/2024 – 12/2025, tổ chức thực hiện thí điểm di dời khoảng từ 10 đến 20 doanh nghiệp tự nguyện vào các khu, cụm công nghiệp thuộc địa bàn các thành phố phía Nam của tỉnh. Hoàn thành việc xây dựng và ban hành tiêu chí di dời trong quý II/2024. Hoàn thành việc dự thảo xây dựng chính sách di dời trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm 2024. Xem xét, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thí điểm chuyển đổi công năng, di dời đối với các doanh nghiệp tự nguyện đăng ký.
Từ tháng 01/2025 – 12/2027, tiếp tục tổ chức vận động doanh nghiệp, thông tin tuyên truyền về nội dung của Đề án. Triển khai việc chuyển đổi công năng, di dời tại TP.Dĩ An, TP.Thủ Dầu Một, TP.Tân Uyên, TX.Bến Cát.
Từ tháng 01/2028 – 12/2030, tiếp tục tổ chức vận động doanh nghiệp, thông tin tuyên truyền về nội dung của Đề án. Thực hiện các biện pháp để đảm bảo thực hiện Đề án theo kế hoạch.

BCĐ cũng đã xem xét với đề xuất các chính sách hỗ trợ di dời đối với các doanh nghiệp sản xuất nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đồng thời đề xuất các tiêu chí xác định doanh nghiệp bên ngoài khu, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu, cụm công nghiệp. Theo đó, các tiêu chí nhằm chấm thang điểm để xác định di dời các doanh nghiệp với 04 mức: Bắt buộc di dời; thuộc diện di dời; thuộc diện phải chuyển đổi công năng; thuộc diện không di dời, chuyển đổi công năng.

 

 Ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh thống nhất với việc xây dựng chính sách hỗ trợ và tiêu chí đánh giá mức độ di dời của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần phải rà soát cụ thể các đề xuất về chính sách hỗ trợ theo hướng ổn định việc làm cho người lao động, sản xuất của doanh nghiệp. Xem xét giá đất cho thuê nhằm khuyến khích doanh nghiệp di dời, chính sách nhà ở cho công nhân khi thực hiện di dời; chính sách đào tạo nghề cho người lao động; chính sách miễn, giảm phí, lệ phí các thủ tục hành chính khi thực hiện di dời; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kế thừa quỹ đất đang có ở vị trí hiện tại để thực hiện theo quy hoạch. Sở Công Thương tổng hợp các ý kiến góp ý để chỉnh sửa, bổ sung dự thảo quy định; trình UBND tỉnh tiếp tục xem xét, thông qua vào lần họp tới.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương

Tin tức khác

0274 2220771 zalo